Voimaa vertaistuesta

Lattes and Cookies

Voimavirta mahdollistaa vanhemmille tarkoitettua vertaisryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnan tavoitteena
on tukea erityisnuoren vanhempia keskustelun avulla. Vertaisryhmätoiminta on matalan kynnyksen
toimintaa, johon voi osallistua hyvin erilaisessa elämäntilanteessa elävät vanhemmat. Ryhmätapaamisten
tarkoitus on tukea ja vahvistaa vanhemmuutta sekä mahdollistaa oman arjen kokemuksien jakaminen
muille.

Kokoontumisten kautta saa uusia näkökulmia omaan itsetuntemukseen, arjen selviytymiseen sekä ennen kaikkea omaan jaksamiseen. Jos kiinnostuit vertaisryhmätoiminnasta, ota yhteyttä työntekijöihin.